חתמו על מגילת העצמאותחתימה
חתמו על מגילת העצמאות חתימה

חתמו על מגילת העצמאות

אני מסכים עם תקנון
באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית

חותמים על מגילת העצמאות

ונכנסים לדפי ההיסטוריה

מזמינים אתכם להצטרף ל-37 החותמים המקוריים
שחתמו על מגילת העצמאות בה' באייר תש"ח
ולהוסיף את החתימה שלכם

39,963

חתימות עד כה

חתמו ושתפו את החברים

כל החתימות יאוגדו לספר חגיגי ומהודר, שיוצב בבית העצמאות בשדרות רוטשילד, ת"א

39,963

חתימות עד כה

חתמו ושתפו את החברים

Children
declaration
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה
חתימה